Brain Lease Mediation

 

Bemiddeling bij een conflict

U kunt bij ons terecht voor mediation in zowel zakelijke als persoonlijke conflicten.

 

Wat houdt mediation in?

Het vinden van een oplossing voor een conflict tussen twee of meer partijen. Hierbij vindt geen tussenkomst plaats van bijvoorbeeld een rechter of arbiter. De mediator begeleidt de partijen bij het zoeken naar een oplossing van het conflict. Voordelen van mediation...   >>  Lees meer  >>

 

Waarom een MfN mediator?

Deze is geregistreerd bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) die onder de verantwoordelijkheid valt van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. MfN registermediators voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zij zijn

  • Opgeleid op basis van een vereist beroepsprofiel.
  • Verplicht een bepaald aantal studiepunten per jaar te behalen aan bijscholing.
  • Gehouden aan het MfNI klacht- en tuchtrecht...   >>  Lees meer  >>

 

Online mediation

Soms vraagt de situatie een oplossing zonder dat partijen elkaar hoeven te ontmoeten.

Wij zijn gecertificeerd Juripax online mediator...   >>  Lees meer  >>

 

Het resultaat

Het succes van mediation is mede afhankelijk van de bereidheid van partijen om tot zaken te komen. In de praktijk blijkt mediation vaak een bevredigende methode te zijn voor partijen om een conflict op te lossen...   >>  Lees meer  >>

 

Kosten

Wij hanteren een nader overeen te komen uurtarief. Kosten worden vaak door de partijen gedeeld.  >>  Lees meer  >>

 

Contact

U kunt ons op de volgende manieren bereiken en volgen: